To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum ACES Polska

Modele WWII - Westland Whirlwind ESA

Japim - 2017-01-08, 22:21

Jak ustawiasz trymer maksymalnie w jedn? stron? to wcale nie dziwne, ?e silnik startuje z opó?nieniem. IMHO przy ca?ych swoich krzywo?ciach nie powiniene? si? tym przejmowa?. Moja Czarna Wdowa te? do prostych nie nale?a?a a sk?ony/wyk?ony silnika robi?em na oko i da si? ni? spokojnie lata?. Zostaw tak jak masz - tylko do oblotu ustaw na zero i ewentualnie tryknij odrobink? w czasie lotu jak zacznie Ci ?ci?ga?.
aquarius - 2017-01-09, 10:27

Znaczy si? co - przez kabel Y to pod??czy??
jantar87 - 2017-01-09, 13:14

Znaczy, zostaw tak jak masz :)
aquarius - 2017-01-09, 13:21

No ale ja w?a?ciwie jeszcze nic nie mam, bo nie wiem jak to ustawi? i dlatego pytam "fachowców" od dwusilnikowców...
jacek - 2017-01-10, 10:44

Co prawda nie mam do?wiadczenia z dwusilnikowcami, ale przy ustawianiu dwóch silników zacz??bym od skalibrowania regulatorów.

Wi?kszo?? regulatorów kalibruje si? podobnie:
Kod:
Programowanie zakresu pracy dr??ka:
1. W??cz nadajnik, przesu? dr??ek przepustnicy do skrajnej górnej pozycji, a nast?pnie pod??cz zasilanie regulatora. Po dwóch sekundach, regulator powinien wyda? dwa d?wi?ki potwierdzaj?ce wej?cie do trybu programowania.
2. Po wej?ciu w tryb programowania, d?wi?k zostanie powtórzony 4-krotnie. W tym czasie nale?y ?ci?gn?? dr??ek do skrajnej dolnej pozycji (0%) – regulator wyda d?wi?k potwierdzenia – b?dzie to oznacza?o, ?e zakres pracy dr??ka przepustnicy zosta? ustalony, a regulator wszed? w tryb programowania. Po up?ywie sekundy system wejdzie w program potwierdzenia i emituj? "123" dla systemu OK tonów.
(Uwaga: Nale?y zresetowa? zakres pracy dr??ka Aby ESC by? kompatybilny z zakresem pracy dr??ka regulatora, je?li u?ywa? tego ESC po raz pierwszy lub je?li zmieni si? u?y? innego nadajnika, nale?y przywróci? przepustnicy zakres wykonuj?c wy?ej wymienionych czynno?ci.

(na podstawie: abc-rc.pl/templates/images/files/995/1384185241-instrukcja-esc-abc-power.pdf )

Ze zmiksowaniem dr??ka steru kierunku z obrotami silnika nie powinno by? problemu, co do trymera - nie wypowiem si? (chyba b?dzie zale?e? od nadajnika).

aquarius - 2017-01-10, 12:18

Dzi?ki - co do regulatorów to te? b?d? musia? z nimi powalczy?, bo mam wra?enie, ?e na jednym jest w??czony hamulec, a na drugim nie. Co do ró?nicowania ci?gu silników, znalaz?em chyba to o co mi chodzi?o: link
Znajd? chwilk? to poklikam, mo?e co? si? da ustawi?.

jacek - 2017-01-13, 14:49

aquarius napisał/a:
Znajd? chwilk? to poklikam, mo?e co? si? da ustawi?.


Do prób z programowaniem nadajnika podepnij serwa zamiast regulatorów - lepiej b?dziesz widzia? jak dzia?aj? miksery :) .

Je?eli b?dziesz chcia? ró?nicowa? ci?gu jako ster kierunku, to jeszcze zastanów si? jak ma si? to odbywa?, bo jest kilka opcji:

Kod:
Opcja:       Dr??ek:   Silnik lewy:         Silnik prawy:
  1.       w lewo    Mniejsze obroty       Obroty bez zmian
  2.       w lewo    obroty bez zmian      Wi?ksze obroty
  3.       w lewo    Mniejsze obroty       Wi?ksze obroty (niekoniecznie symetrycznie)
  .......


Które b?dzie najlepsze - nie wiem, ale:
Opcja 1. chyba b?dzie dobra jako trymer (silnik nigdy nie ruszy przy dolnym po?o?eniu dr??ka), jednak jako zast?pstwo SK w locie mo?e by? niebezpieczne (spadek ci?gu)

aquarius - 2017-01-20, 14:28

Regle mam z grubsza ustawione, cho? czy to b?dzie dzia?a? w praktyce to si? oka?e. Poskraca?em i pochowa?em przewody i elektronik?:I przyszed? czas na malowanie. Najpierw wytrasowa?em linie podzia?ów cienkopisem, potem wyci??em i naklei?em szablony. Szablony drukuj? na grubszym papierze i podklejam dwustronn? ta?m? – mam pewno??, ?e si? nie podniesie przy malowaniu. Samo malowanie robi?em aerografem produkcji ZSRR – ka?dy kto tego u?ywa? wie jak trudno to wyregulowa?… :evil: Farba jak za g?sta - zatyka dysz?, jak za rzadka - nie kryje i podcieka pod maski, s?owem dramat. Akrylowa Pactra te? – sza?u ni ma. Wykorzysta?em chyba zasób przekle?stw na najbli?sze pó? roku. :lol:
Malowanie rondli rafu zrobi?em ju? tamponem z g?bki. Poni?ej fotorelacja z malowania:Ecik - 2017-01-23, 09:11

Te ruskie pistoleciki to po pierwszej próbie malowania podepta?em ?eby mnie nie podkusi?o ich naprawia? i kupi?em pache, nim mo?na malowa? ca?y ?wiat. :mrgreen: Malowanie wysz?o Ci fajnie.
aquarius - 2017-01-23, 11:56

Te ruskie pistoleciki to pochodz? z okresu, kiedy allegro oznacza?o jeszcze tempo w muzyce. Ile ja tym koszulek i prac do szko?y zrobi?em... A kumplowi po?ycza?em do malowania chust dla rezerwistów :smile: Owija?o si? to szmatk? ?eby po ?okciu farba nie sp?ywa?a i do przodu. Ju? zamówi?em sobie aerograf - podobno chi?ska podróbka jakiej? iwaty. JAk si? maluje raz na pó? roku - powinno starczy?.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group