To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum ACES Polska

Modele WWI - Cele naziemne na sposób p?ocki - strzelaj?ce czo?gi

aquarius - 2013-06-27, 23:00
Temat postu: Cele naziemne na sposób p?ocki - strzelaj?ce czo?gi
Idea strzelaj?cych czo?gów narodzi?a si? kilka dni przed zawodami w P?ocku. Chodzi?o o to, aby wzbogaci? widowisko o jaki? dodatkowy element, który nie b?dzie przeszkadza? zbytnio w walkach, a jednocze?nie podkr?ci troch? atmosfer?. Na niektórych zawodach koledzy (chyba z Warszawy) stosowali super podstawki do styropianowych tyczek w formie miniaturowych dzia?. Skoro mog? by? dzia?a, to dlaczego nie czo?gi – przecie? u?ywano ich ju? w czasie IW?? Szybki resercz w przegl?darce, wybrane dwa typy- chyba najistotniejsze w tym czasie: Mark IV i FT-17, opracowanie plików pod ploter i do dzie?a. Na pocz?tku mia?y to by? zwyk?e statyczne makiety, ale to by?oby zbyt proste – prawdziwy czo?g powinien strzela?! Zwarzywszy na termin zawodów plan by? dosy? szalony – jak si? pó?niej okaza?o wypali? w 101 procentach!
Na pocz?tek dzia?ka. Wszystkie dzia?ka zrobi?em z laminatowego kawa?ka w?dki teleskopowej, który poci??em na krótkie odcinki, zaczopowa?em z jednej strony kawa?kiem drewna i zala?em ?ywic?. Potem w tym miejscu zosta? przewiercony otwór, przez który przechodzi ?ruba daj?ca mo?liwo?? regulacji k?ta nachylenia lufy. Ca?o?? osadzona w jarzmie z blaszki cynkowej. Celowo nie u?y?em metalowych rurek, ?eby w razie jakiego? nieszcz??cia nie posypa?y si? gro?ne od?amki – tego nauczy?em si? od modelarzy rakietowych.
Od samego pocz?tku bra?em jedynie pod uwag? mo?liwo?? odpalania salwy elektrycznie poprzez kabel, do tego salwa mia?a by? niezbyt urazowa dla potencjalnego celu, ale za to efektowna dla publiczno?ci. Do tego zale?a?o mi, ?eby za?adunek sze?ciu celów nie trwa? zbyt d?ugo i nie generowa? niepotrzebnych przerw w walkach. W tym celu ka?da lufa otrzyma?a gniazdko, w które przy za?adunku po prostu wpina?em ko?cówki kabli sp?onki – zrobi?em je z kawa?ków podstawki pod uk?ad scalony, dolutowane kable i przyklejone wzd?u? lufy. Kable potem poprowadzone przez kad?ub czo?gu na zewn?trz. Nie lubi? wisz?cych kabli!
Amunicja – jak przysta?o na ESA pociski zrobione z EPP wyci?te na ploterze i wywa?one przyklejon? metalow? podk?adk? – bez tej podk?adki pocisk spada?by dwa metry od czo?gu… Troch? si? nakombinowa?em ze ?rednic? tych cylindrów – ten kawa?ek w?dki by? sto?kowy wi?c ka?da lufa mia?a tak naprawd? inn? ?rednic?.


Tak wygl?da komplet dzia?ek gotowych do zamontowania w czo?gach:


Same czo?gi powsta?y ze styroduru. Zale?a?o mi na czasie, a ?e z powodzeniem u?ywam plotera CNC-samoróbki to metoda budowy narzuci?a si? sama i w sumie sam by?em troch? w szoku, ?e tak to fajnie wysz?o. Najpierw angielski MARK IV. Tutaj wida? wyci?te elementy i szybki monta? na szpileczki – wszystko pasuje jak ula?. Najbardziej dumny jestem z g?sienic:
Do tego dosz?o troch? galanterii wyci?tej z twardego depronu 2mm dla urozmaicenia i tak ciekawej bry?y tej niesamowitej maszyny.


Potem przyszed? czas na FT-17. Jak wycina? – to hurtowo, szkoda ?eby si? drut za mocno wystudzi?!


I kolejny monta? na sucho – tu dla porównania z wi?kszym bratem. Czo?gi nie s? w skali, gdyby je zrobi? w skali, to ten mniejszy si?ga?by do po?owy tego du?ego – niewiele by?oby go wida? z trawy…


Nast?pnie szpachlowanko i monta? – klejenie na past? z ?ywicy LH-160 z dodatkiem aerosilu.
Po klejeniu co?, czego sobie odmówi? nie mog?em (a do zawodów zosta?y trzy dni…)– nitowanie! Bez nitów te czo?gi na pewno nie wygl?da?yby tak jak wygl?da?y. Narz?dzie do nitowania – rurka mosi??na i dwa zimne piwa. Troch? mi nadgarstek zesztywnia?, ale jak zobaczy?em efekt to stwierdzi?em, ?e by?o warto (po raz drugi to samo stwierdzi?em po malowaniu):


Nast?pny etap- czo?gi w malarni. Z modelarstwem redukcyjnym ju? od d?u?szego czasu nic mnie nie ??czy, dlatego musia?em sobie to i owo przypomnie?. Do malowania u?y?em farb akrylowych takich w puszkach z NOMI i do tego porz?dnych akryli dla plastyków, których u?yczy?a mi ?onka. Ci??ko znale?? jakie? jednoznaczne schematy malowania tych maszyn, dlatego kolorki to taka troch? wypadkowa kilku fotek jakie uda?o mi si? w sieci namierzy? – wa?ne, ?eby by?o troch? rdzy – rdza zawsze fajnie wygl?da:
Pomalowane czo?gi doczeka?y si? w ko?cu najwa?niejszych elementów – dzia?:
…oraz podstawek ze sklejki, które jednocze?nie mia?y pe?ni? funkcj? edukacyjno - informacyjn? – na wydrukowanych naklejkach wizerunki czo?gów z krótkim opisem – ?eby nie by?o, ?e cele nie autentyczne:
Pierwotnie styropianowa tyczka mia?a by? osadzona na ?rodku celownika, ale z braku czasu zastosowali?my inne rozwi?zanie, ?ci?te rurki PCV wbite w ziemi? – proste i genialne – pomys? Roberta, kolegi z eskadry.
Czo?gi gotowe, czas na system odpalania. Sk?ada si? na niego skrzyneczka z zasilaniem i prze??cznikami, oraz kable:
Fot. Anna Mijal


Najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo – oto jak rozwi?za?em t? kwesti? – obwód zamykany przy u?yciu zwory-klucza. Nosi?em go ca?y czas przy sobie na smyczy i instalowa?em dopiero przez lotami – w ten sposób mia?em pewno??, ?e nikt postronny nie odpali ?adunku wtedy kiedy nie powinien – proste i niezawodne:


Co do ?adunków to sprawa wyg?ada tak: sp?onka (profesjonalna dla pirotechników, a nie jakie? badziewie z drutu oporowego), ?adunek „czarnego pieprzu” dobrany do?wiadczalnie – ca?o?? zawini?ta w papier i zabezpieczona ta?m?. Zrobi?em w ten sposób oko?o 100 niezawodnych ?adunków – wszystkie zadzia?a?y!


Tak wygl?da ca?o??:


Tak czo?gi za?adowane i gotowe do walki z nieprzyjacielskimi samolotami:
A jak to wszystko zadzia?a?o?- oto kila fotek z pola walki:

Fot. Anna Mijal – na tym zdj?ciu wida? moment salwy, atakuj?cy samolot i lec?cy pocisk – Aniu dzi?ki za t? fotk?!


Tutaj za?adunek dzia?a – te? fotka autorstwa Ani Mijal.

Moim zdaniem kilka nieprzespanych nocy by?o warte tego efektu! System jest NIEZAWODNY! Uda?o nam si? nawet uzyska? dwa bezpo?rednie trafienia, po których jeden model zosta? pos?any na gleb? (strzela? Rafa? –syn Mirolka) i jeden prawie (trafi?em zdaje si? niebiesko czerwonego Fokkera Patryka, który o ma?y w?os nie skapotowa?!)
To tyle. Acha w przysz?ym roku b?d? postulowa? zmiany w regulaminie, które dopuszcz? atak na cele naziemne równie? w WWII. A jak przyjedziecie na nasze zawody za rok, to by? mo?e zaatakuje Was salwa z poci?gu pancernego :mrgreen:

Pilot71 - 2013-06-29, 23:28

Ja w?a?nie kombinuj? jak tu skleci? grub? bert? (chrze?niak b?dzie mia? co robi? na zawodach w ?odzi :mrgreen: )
Odpalana oczywi?cie po kabelku, ale z magazynkiem pocisków

Autsajder1983 - 2013-06-30, 08:17

Jeszcze troch? i b?dzie dodatkowa konkurencja :)
Z magazynkiem to mo?e by? troch? problematyczne, mam nadziej? ?e przy kawie co? wykombinujesz:)
Zrób zdj?cia jak ju? zaczniesz i pochwal si? ?wiatu:)

modelarz_daniel - 2013-06-30, 14:25

Jest mo?e jaki? filmik? A pomys? super!
Pilot71 - 2013-06-30, 21:12

Filmik "atak na s?upki" zamieszcz? w tygodniu, z kamery umieszczonej w modelu wida? ca?kiem nie?le jak dzia?a?y czo?gi :wink: my?l?, ?e moja gruba berta b?dzie strzela?a podobnie,
ps: Marcin...raz mnie prawie zestrzeli?e? z tej armatki, gratulacje
:razz:

aquarius - 2013-07-01, 05:39

Gruba berta?! Na szynach?! To b?dzie si? dzia?o. Co do magazynka zrobi?bym inczej - np. czetry mniejsze lufy ukryte w jednej du?ej i strzelaj?ce po kolei.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group