Menu G?ówne
Strona g?ówna
Regu?y ACES
Regulamin WW I
Regulamin WW II
Regulaminy ESA
Zawody
Kalendarz
Forum
Eskadry ACES
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWI
---Klasyfikacja Eskadr ACES WWII
Eskadry ESA
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWI
---Klasyfikacja Eskadr ESA WWII
Ranking Pilotów ACES
Linki
Kontakt
Sklepy z zaopatrzeniem
Statistics
Użytkownicy: 326
Newsy: 211
Odnośniki: 13
odwiedzających: 5083259
Eskadry ACES
niedziela, 19 sierpień 2012


Eskadry Air Combat ACES


Brak Logo
Husaria
Brak Logo
Pó?nocny Grom
Brak Logo
Fly-Kaida
Sk?ad:
 - Piotr Eciak
 - Jacek Eciak
 - Mariusz Grabowski
 - Damian Szukiel
 - Robert Janowski
Sk?ad:
 - Grzegorz Stamborski
 - Krzysztof Zdonek
 - Micha? Zieli?ski
 - Andrzej Kowal
 - Miros?aw Weso?ek
 - Mateusz Stamborski
 - Tomasz Kui?ski
 - Jacek Gonczar
Sk?ad:
 - Piotr Urbanek
 - Krzysztof Manaczy?ski
 - Juliusz Bystrzycki
 - Pawe? Bysyngier

Jak wiadomo Husaria walczy?a ró?n? broni? ?mig?em i inn? broni? miotaj?c?. U?ycie jej w bezpo?redniej walce skutkowa?o ochlapaniem swej zbroi krwi? naje?d?ców. Haniebny atak na wiosk? smerfów musi by? pomszczony.
//NC1 2012  informuje, ?e w trakcie sezonu 2012 powo?ana do ?ycia zosta?a ta eskadra

Eskadra pochodz?ca z pó?nocnego rejonu Polski,
konkretnie z okolic Koszalina.
Chrzest bojowy: Pi?a 2011

Baza – lotnisko w Pile

Brak Logo
W?ciek?e Psy
(ang. Mad Dogs)
Brak Logo
Kamikadze Wroc?aw
Brak Logo
?owcy (ang. Hunters)
Sk?ad:
 - Andrzej 'Fryzjer' ?elazowski
 - Przemek 'Japim' Jakubczak
 - Pawe? Janaczewski
 - Arkadiusz 'Pacek' Pacuszka
 - Jacek 'Sobi' Sobotka
 - Andrzej 'Góras' Górecki
 - Jacek Owczarczak
Sk?ad:
 - Wojciech'Wodzu' Krajnik
 - Marek 'Rze?nik' Dawidowicz
 - Piotr Miszczyk
 - Arkadiusz Kinasz
 - S?awomir Seredyn
 - Daniel Skiba
 - Sergiusz Pogwizd 
 - Marian Miszczyk
 - Alina Miszczyk
 - Emil Skorzycki
Sk?ad:
 - Krzysztof 'Duch' Sionek
 - Andrzej 'Guru' Toczewski
 - ?ukasz 'Tochy' Toczewski
 - Adam Tkaczuk

Lotnisko polowe: Góra Kalwaria

//NC1 2012  informuje, ?e w trakcie sezonu 2012 eskadr? opuszczaj? Jacek i Piotr Eciak tworz?c w?asn? eskadr? HUSARIA

Baza: Kraina ?owców (RADOM/JEDLI?SK)
www: www.hunters.radom.pl

Brak Logo
Szerszenie (ang. Hornets)
Brak Logo
Czarne Or?y (ang. Black Eagles)
Brak Logo
Nietykalni (ang. Untouchables)
Sk?ad:
 - Zygmunt 'Szersze?' Kraszewski
 - Mieczys?aw 'Wódz' Bartoszek
 - ?ukasz Grezel
 - Norbert 'Norbi' Karolak
Sk?ad:
 - Zbigniew 'Wowa' Wdowikowski
 - Miros?aw 'Rura' Stachowski
 - Micha? Wdowikowski
 - Karol Wdowikowski
 - Piotr Kubissa
 - Aleksandra Menartowicz
Sk?ad:
 - Marcin 'Aimeiz' Boboli
 - Jan 'Janek' Horodyski
 - Pawe? 'Cichy' Szpak
 - Tomasz 'M?ody' Malinowski
 - Marcin Olas
 - Tomasz 'Papa Smerf' ?migielski
 - Stanis?aw KowalczykLatamy tylko w aircombat WW1.
Jesteœmy wi?c eskadr? pierwszej wojny,
wszyscy jeste?my z Wroc?awia.
Dopisek 1NC w marcu 2009 uby? z eskadry Wojtek Krajnik
i zasili? now? eskadr? Kamikadze Wroc?aw. A eskadra ju?
lata tak?e w WWII  a zapis u góry zosta? ze wzgl?dów historycznych 
09.12.2012r. Do eskadry do??cza Piotr Kubissa


NIETYKALNI Mam przyjemno?? poinfrmowa?, ?e dzisiaj (21-10-2005) zawi?za?a si? nowa eskadra AC.Spiesz? si? z t? informacj?, ?eby nikt nie zarezerwowa? nazwy. Brzmi ona mianowicie tak:
NIETYKALNI (Untouchables)
//NC1 2012  informuje, ?e w trakcie sezonu 2012 eskadr? opuszczaj? Mariusz Grabowski i Damian Szukiel tworz?c w?asn? eskadr? HUSARIA

Brak Logo
Czerwone Diab?y
Brak Logo
Top Cats
Sk?ad:
 - Miros?aw Urba?ski
 - Tomasz Sowa
Sk?ad:
 - Dariusz Troch:
 - Jacek Owczarczak

Strona eskadry: http://aircombat.w.interia.pl/

Niestety pomimo szczerych ch?ci i posiadania
modeli, nigdy nie uda?o nam si? powalczy? :(